<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i

   2013-12-26 20:33:11 CRI

   Ca?c ba?n thi?nh gia? va? ca?c ba?n c? dân ma?ng thân mê?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i Bê?n he?n ti?nh ba?n, ma?nh v???n kiê?n th??c Hô?p th? Ngo?c A?nh trên so?ng ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c trong 4 mu?a Xuân Ha? Thu ?ông va?o mô?i ?êm th?? 2 ?â?u tuâ?n. Th?a ca?c ba?n, va?o gi?? na?y tuâ?n tr???c, Ngo?c A?nh ?a? gi??i thiê?u v??i ca?c ba?n mô?t kha?ch m??i ?ê?n t?? Viê?t Nam, ?o? la? ba?n Nguyê?n Thi? Thu H??ng, pha?t thanh viên, biên di?ch viên ?a?i Pha?t thanh truyê?n hi?nh Qua?ng Ninh trong nh??ng nga?y Thu H??ng ?ang la?m viê?c ta?i ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c qua d?? a?n giao l?u nhân viên gi??a hai ?a?i. Ca?c ba?n thân mê?n, theo ?a? quan hê? hai n???c không ng??ng t?ng lên, không nh??ng co? ca?c ba?n l?u ho?c sinh Viê?t Nam ?ê?n Trung Quô?c ho?c tâ?p ho??c ca?c ca?n bô? va? nhân viên ca?c c? quan kha?c nhau Viê?t Nam ?ê?n ca?c c? quan h??u quan Trung Quô?c giao l?u, tr?? giu?p công viê?c nh? ba?n H??ng, hôm nay, Ngo?c A?nh la?i m??i ca?c ba?n la?m quen v??i mô?t g??ng m??t m??i, nh?ng th??c ra ba?n ?a? co? m??t ta?i ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c 2 n?m nay rô?i, ?o? la? ba?n Ha? Vi. Ha? Vi tô?t nghiê?p ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Dân tô?c Qua?ng Tây, ?a? la?m viê?c ta?i Ban Viê?t ng?? ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c ????c 2 n?m. Th??i gian qua, Ha? Vi chu? yê?u la?m công viê?c phiên di?ch. N?m ngoa?i, Ha? Vi ?a? co? di?p sang Viê?t Nam du ho?c ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c Xa? hô?i va? Nhân v?n Ha? Nô?i. Bây gi?? Ha? Vi ?a? hoa?n tha?nh viê?c ho?c cu?a mi?nh va? m??i tr?? vê? n???c, hôm nay, Ngo?c A?nh xin m??i ca?c ba?n la?m quen v??i Ha? Vi. Xin cha?o Ha? Vi, xin m??i Ha? Vi t?? gi??i thiê?u mi?nh.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>