<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Pho? Thu? t???ng Trung Qu??c Ha?n Chi?nh nha?n ma?nh pha?i thu?c ?a?y viê?c pha?t triê?n nhi?p nha?ng gi??a B??c Kinh-Thiên Tan-Ha? B??c gia?nh ????c tiê?n triê?n to l??n h?n

   2019-03-01 15:47:51

   Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 28/2, U?y viên Th???ng vu? Bô? Chi?nh tri?, Pho? Thu? t???ng Trung Quô?c Ha?n Chi?nh ?a? chu? tri? Hô?i nghi? Tiê?u ban La?nh ?a?o pha?t triê?n nhi?p nha?ng gi??a B??c Kinh-Thiên Tân-Ha? B??c.

   Ông Ha?n Chi?nh cho biê?t, n?m nay la? ky? niê?m 5 n?m th??c thi chiê?n l???c pha?t triê?n nhi?p nha?ng gi??a B??c Kinh-Thiên Tân-Ha? B??c. Pha?i gia?nh ????c ?ô?t pha? m??i vê? m??t nh? xây d??ng quy hoa?ch Khu m??i Hu?ng An va? Trung tâm 2 tha?nh phô? B??c Kinh, xây d??ng, pho?ng chô?ng va? qua?n ly? môi tr???ng sinh tha?i, cu?ng xây d??ng va? cu?ng chia se? di?ch vu? công cô?ng c? ba?n,v.v.. Pha?i dô?c s??c thu?c ?â?y xây d??ng c? s?? ha? tâ?ng quan tro?ng, la?m tô?t công ta?c ?a?m ba?o ??a va?o s?? du?ng va? xây d??ng công tri?nh ?ô?ng bô? cu?a Sân bay quô?c tê? ?a?i H?ng, B??c Kinh, nâng cao h?n n??a ch??c n?ng cu?a Ca?ng Thiên Tân, phu?c vu? tô?t h?n cho chiê?n l???ng quan tro?ng cu?a nha? n???c.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>