<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Khai ma?c Ky? ho?p th???ng niên cu?a c? quan chi?nh tri? hiê?p th??ng t??i cao Trung Qu??c ta?i B??c Kinh

   2019-03-03 17:34:40

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Chiê?u nga?y 3/3, Hô?i nghi? th???ng niên cu?a c? quan chi?nh tri? hiê?p th??ng tô?i cao Trung Quô?c ?a? khai ma?c ta?i B??c Kinh, Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh cu?ng ca?c nha? la?nh ?a?o cu?a ?a?ng va? nha? n???c ?a? tham d??.

   Chu? ti?ch Chi?nh Hiê?p toa?n quô?c Trung Quô?c Uông D??ng ?a? thay m??t U?y ban Th???ng vu? Chi?nh Hiê?p toa?n quô?c ?o?c ba?o ca?o công ta?c. Chu? ti?ch Uông D??ng nhâ?n ma?nh, n?m 2019 la? n?m then chô?t gia?nh th??ng l??i hoa?n tha?nh xây d??ng xa? hô?i kha? gia? toa?n diê?n, Chi?nh Hiê?p toa?n quô?c câ?n pha?i pha?t huy ?â?y ?u? vai tro? cu?a c? quan chuyên tra?ch hiê?p th??ng, tâ?p trung va?o nhiê?m vu? tro?ng ?iê?m gia?nh th??ng l??i hoa?n tha?nh xây d??ng xa? hô?i kha? gia? toa?n diê?n, ?a?nh th??ng ba cuô?c chiê?n công kiên, th??c hiê?n ch??c n?ng hiê?p th??ng chi?nh tri?, gia?m sa?t dân chu?, tham chi?nh nghi? chi?nh, nâng cao châ?t l???ng nêu kiên nghi?, tham vâ?n chi?nh tri? va? g??n kê?t nhâ?n th??c chung.

   Ky? ho?p th?? hai Chi?nh Hiê?p Trung Quô?c kho?a XIII se? diê?n ra 11 nga?y, h?n 2100 U?y viên Chi?nh hiê?p ?ê?n t?? ca?c ?a?ng pha?i, ?oa?n thê?, dân tô?c, ca?c gi??i cu?a Trung Quô?c ?a? tham d?? hô?i nghi?.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>