<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. My? se? ru?t toa?n b?? nhan viên ?a?i s?? qua?n My? ta?i Vê-nê-xu-ê-la trong tua?n na?y

   2019-03-12 16:38:24

   Theo Tân Hoa xa?: Tô?i 11/3, Ngoa?i tr???ng My? Pôm-peo cho biê?t, do ti?nh hi?nh ?? Vê-nê-xu-ê-la “xâ?u ?i”, My? se? ru?t toa?n bô? nhân viên ?a?i s?? qua?n My? ta?i Vê-nê-xu-ê-la trong tuâ?n na?y.

   Trong mô?t tuyên bô? cu?ng nga?y cu?a Bô? Ngoa?i giao My?, ông Pôm-peo cho biê?t, ti?nh hi?nh trong n???c Vê-nê-xu-ê-la ?ang “xâ?u ?i” buô?c My? ??a ra quyê?t ?i?nh na?y. Ngoa?i ra, ông Pôm-peo co?n cho biê?t ru?t ca?c nhân viên ngoa?i giao la? vi? s?? hiê?n diê?n cu?a ho? ta?i Vê-nê-xu-ê-la ra?ng buô?c chi?nh sa?ch cu?a My?.

   Nga?y 11/3, Bô? Ta?i chi?nh My? tuyên bô? th??c thi tr??ng pha?t ?ô?i v??i mô?t ngân ha?ng liên doanh gi??a Nga va? Vê-nê-xu-ê-la v??i ly? do ngân ha?ng na?y cung câ?p s?? hô? tr?? va? di?ch vu? cho Tâ?p ?oa?n dâ?u mo? Vê-nê-xu-ê-la.

   Tin t?c m?i nh?t

   U?y ban Thuê? quan Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c ra th?ng ca?o quyê?t ?i?nh t?ng thuê? quan ???i v??i m??t s?? ha?ng ho?a nha?p kha?u xua?t x?? t?? My?
   2019/05/14 10:42:35May 14 2019 14:47:11

   U?y ban Thuê? quan Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c ra th?ng ca?o quyê?t ?i?nh t?ng thuê? quan ???i v??i m??t s?? ha?ng ho?a nha?p kha?u xua?t x?? t?? My?

   Trung Qu??c ?iê?u chi?nh biê?n pha?p a?p thêm thuê? quan la? s?? ?a?p la?i ???i v??i chu? nghi?a ??n ph??ng va? ba?o h?? ma?u di?ch cu?a My?.

   ?a?n co? bay l???n kh??p tha?nh ph?? Nam Ninh
   2019/05/13 18:19:14May 14 2019 14:47:11

   ?a?n co? bay l???n kh??p tha?nh ph?? Nam Ninh

   Nga?y 11/5, mâ?y con co? ?ang ch?i ?u?a trên ba?i sông Tâm Kh?

   Ca?nh ?e?p hoa anh ?a?o thu hu?t du kha?ch
   2019/05/13 18:16:15May 14 2019 14:47:11

   Ca?nh ?e?p hoa anh ?a?o thu hu?t du kha?ch

   Nga?y 11/5, du kha?ch du ngoa?n trong v???ng hoa anh ?a?o 203 ?? qua?n L?? Thua?n Kha?u tha?nh ph?? ?a?i Liên Trung Qu??c.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>