<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Trung Qu??c se? ti?m kiê?m xay d??ng Trung tam tr?? giu?p ba?o vê? quyê?n s?? h??u tri? tuê? ?? n???c ngoa?i

   2019-03-12 16:39:46

   Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 12/3, trên “Ha?nh lang Bô? tr???ng” ta?i ?a?i lê? ????ng Nhân dân ?? B??c Kinh, Cu?c tr???ng Cu?c S?? h??u tri? tuê? Nha? n???c Trung Quô?c Thân Tr???ng Vu? cho biê?t, Trung Quô?c se? ti?m kiê?m xây d??ng Trung tâm tr?? giu?p ba?o vê? quyê?n s?? h??u tri? tuê? ?? n???c ngoa?i, t?ng c???ng ?ô? ba?o vê? quyê?n s?? h??u tri? tuê? ?? n???c ngoa?i, ?ê? quyê?n s?? h??u tri? tuê? cu?a Trung Quô?c cu?ng ????c ba?o vê? h??u hiê?u ta?i n???c ngoa?i.

   Ông Thân Tr???ng Vu? cho biê?t, Cu?c S?? h??u tri? tuê? Nha? n???c Trung Quô?c se? ti?ch c??c phô?i h??p v??i Quô?c hô?i la?m tô?t công ta?c s??a ?ô?i Luâ?t Ba?n quyê?n, xây d??ng chê? ?ô? bô?i th???ng mang ti?nh tr??ng pha?t, ha?nh vi xâm pha?m ba?n quyê?n, t?ng phi? vi pha?m ba?n quyê?n.

   Ông Thân Tr???ng Vu? cho biê?t, Trung Quô?c co?n kh??i ?ô?ng công ta?c chuâ?n bi? s??a ?ô?i Lu?t Nhãn hi?u vo?ng m??i, co?n se? h???ng dâ?n doanh nghiê?p chu? tro?ng xây d??ng th??ng hiê?u h?n, go?p phâ?n thu?c ?â?y kinh tê? th??ng hiê?u pha?t triê?n.

   Bên ca?nh ?o?, Cu?c S?? h??u tri? tuê? Nha? n???c Trung Quô?c co?n se? xây d??ng thêm mô?t loa?t Trung tâm ba?o vê? quyê?n s?? h??u tri? tuê?.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>