<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. 5G 4K!M??t b??ng tri?nh diê?n h??i tu? truyê?n th?ng cu?a ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c ra m??t ta?i Hai ky? ho?p

   2019-03-12 16:34:00

   5G 4K!M??t b??ng tri?nh diê?n h??i tu? truyê?n th?ng cu?a ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c ra m??t ta?i Hai ky? ho?p

   Theo ?a?i chu?ng tôi: Trong th??i gian diê?n ra hai ky? ho?p Trung Quô?c n?m nay, ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Quô?c ?a? ???t m??t b??ng tri?nh diê?n hô?i tu? truyê?n thông ta?i ?a?i lê? ????ng Nhân dân ?? B??c Kinh. M??t b??ng na?y ???t ma?n hi?nh l??n tri?nh diê?n nô?i dung 5G·4K, ?a? thu hu?t ca?c ?a?i biê?u va? u?y viên ?ô?ng loa?t d??ng b???c tham quan.

   Trên ma?n hi?nh l??n na?y, ?a? tri?nh diê?n nhiê?u ch??ng tri?nh cu?a ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Quô?c sa?n xuâ?t b??ng công nghê? 5G va? 4K, trong ?o? bao gô?m nô?i dung tô?ng h??p sa?n xuâ?t b??ng nô?i dung ti?n hiê?u 4K ????c truyê?n vê? b??ng công nghê? 5G t?? ca?c n?i B??c Kinh, Th???ng Ha?i, Qua?ng Châu, Thâm Quyê?n, Ca?p Nhi? Tân, v.v; ca?c tri?ch ?oa?n ch??ng tri?nh 4K xuâ?t s??c cu?a ?a?i Pha?t thanh-Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Quô?c, nh? “Flycam Trung Quô?c” I va? II; hi?nh a?nh tr??c tiê?p cu?a kênh Ultra HD 4K cu?a CCTV, v.v.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>