<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. 7 ti?nh miê?n B??c Tha?i Lan bi? s??ng mu? ? nhiê?m nghiêm tro?ng

   2019-03-12 16:37:23

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 11/3, C? quan Pho?ng chô?ng va? gia?m nhe? thiên tai Tha?i Lan công bô? ba?o ca?o cho biê?t, n?ng ?? b?i PM2.5 cu?a 7 ti?nh miê?n B??c n???c na?y ?a? v???t chuâ?n cho phe?p, lên ?ê?n m??c “co? ha?i cho s??c khoe?”.

   Trong 24 tiê?ng ?ô?ng hô? v??a qua, n?ng ?? b?i PM2.5 ?o ????c ta?i không i?t khu v??c cu?a 7 ti?nh na?y ?ê?u trong m??c 53 ?ê?n 101 mi-crô-gan.

   C? quan Pho?ng chô?ng va? gia?m nhe? thiên tai Tha?i Lan cho r??ng, ?ô?t ra?c nông nghiê?p, v.v. la? nguyên nhân chi?nh dâ?n ?ê?n s??ng mu? ô nhiê?m nghiêm tro?ng ?? ?i?a ph??ng.

   S??ng mu? ô nhiê?m nghiêm tro?ng cu?ng khiê?n tâ?m nhi?n râ?t thâ?p, co? mô?t sô? chuyê?n bay bi? hu?y.

   Kê? t?? cuô?i n?m 2018, ca?c n?i Tha?i Lan th???ng xuyên xa?y ra ti?nh tra?ng s??ng mu? ô nhiê?m, s??ng mu? ô nhiê?m nghiêm tro?ng ?? Thu? ?ô B?ng Cô?c va? khu v??c xung quanh co?n ke?o da?i nhiê?u nga?y, bi? ng???i dân tranh mua mô?t da?o không ?u? ba?n.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>