<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. C? quan N?ng l??ng qu?c t? (IEA): Nhu ca?u n?ng l???ng cu?a chau A? 5 n?m t??i va?n se? ma?nh me?

   2019-03-12 16:44:31

   Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 11/3, ta?i tha?nh phô? Hau-xt?n, My?, C? quan N?ng l??ng qu?c t? (IEA) công bô? ba?o ca?o vê? triê?n vo?ng thi? tr???ng dâ?u mo? cho biê?t, nhu câ?u n?ng l???ng cu?a châu A? 5 n?m t??i vâ?n se? ma?nh me?.

   Trung Quô?c vâ?n la? n???c tiêu thu? n?ng l???ng quan tro?ng. C? quan N?ng l??ng qu?c t? d?? ba?o, ?ê?n n?m 2024, nhu câ?u dâ?u mo? toa?n câ?u se? t?ng bi?nh quân 7,1 triê?u thu?ng/nga?y.

   Ba?o ca?o cho biê?t, nh??ng n?m gâ?n ?ây, sa?n l???ng dâ?u ?a? phiê?n cu?a My? không ng??ng t?ng, d?? ba?o ?ê?n n?m 2021, My? se? tr?? tha?nh n???c xuâ?t khâ?u ro?ng vê? dâ?u mo?. C? quan N?ng l??ng qu?c t? d?? ba?o, sa?n l???ng dâ?u mo? t?ng thêm cu?a My? trong 5 n?m t??i se? chiê?m 70% sa?n l???ng dâ?u mo? t?ng thêm cu?a toa?n câ?u, sa?n l???ng khi? ?ô?t thiên nhiên t?ng thêm cu?a My? se? chiê?m 75% sa?n l???ng khi? ?ô?t t?ng thêm cu?a toa?n câ?u.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>