<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. M?? c??a Bao dung ?oa?n kê?t: ?a?i s?? va? quan ch??c ngoa?i giao nhiê?u n???c ta?i Trung Qu??c ?ê?n th?m va? thay ???i “a?n t???ng ???i v??i Tan C??ng”

   2019-03-12 16:51:21

   Theo Tân Hoa xa?: Nhâ?n l??i m??i cu?a Chi?nh quyê?n Khu T?? tri? Duy Ngô Nh? Tân C??ng, t?? nga?y 28/2-2/3, ?oa?n ?a?i biê?u ?a?i s?? va? quan ch??c ngoa?i giao ca?c n???c va? tô? ch??c quô?c tê? ta?i Trung Quô?c nh? Viê?t Nam, Mi-an-ma, An-giê-ri, Mô-na-cô, v?n pho?ng ?a?i diê?n Liên ?oa?n A-râ?p, Hung-ga-ri, Hy La?p, Xin-ga-po ?a? ?ê?n th?m Tân C??ng. Ca?c ?a?i biê?u n???c ngoa?i v??a ?i v??a xem, v??a nghe v??a ho?i, nh??ng ca?nh t???ng ca?i thiê?n dân sinh, m?? c??a bao dung, ?oa?n kê?t tiê?n lên gi??a nhân dân ca?c dân tô?c ?? Tân C??ng ?a? ?ê? la?i â?n t???ng sâu s??c cho ho?.

   Sau khi tham quan ca?c cô?ng ?ô?ng thôn la?ng va? doanh nghiê?p khoa ho?c-công nghê? cao, ?a?i biê?n lâm th??i ?a?i s?? qua?n Viê?t Nam ta?i Trung Quô?c Pha?m Thanh Bi?nh cho biê?t, quâ?n chu?ng ca?c dân tô?c ?? ?ây ????c h???ng phu?c l??i xa? hô?i bi?nh ???ng, nhân dân an c? la?c nghiê?p, xa? hô?i ha?i ho?a công b??ng, ch??ng to? mô?t loa?t biê?n pha?p do Chi?nh phu? Trung Quô?c th??c hiê?n ta?i khu v??c dân tô?c thiê?u sô? vu?ng biên gi??i la? co? hiê?u qua?.

   Tin t?c m?i nh?t

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%
   2019/03/21 16:46:24March 21 2019 17:53:53

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 20/3

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p
   2019/03/21 16:45:35March 21 2019 17:53:53

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nhâ?n l??i m??i cu?a Tô?ng thô?ng n???c Cô?ng ho?a I-ta-li-a Ma?

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>