<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Th? t??ng Cam-pu-chia Hun-xen cho bi?t n??c này kh?ng thích h?p s? d?ng án t? hình

   2019-03-12 16:50:01

   Theo Hãng tin Trung Qu?c: Ngày 11/3, khi d? L? t?t nghi?p c?a sinh viên ??i h?c Lu?t t?i ??a ph??ng, Th? t??ng Cam-pu-chia Hun-xen cho bi?t, Cam-pu-chia không thích h?p s? d?ng án t? hình, Chính ph? ch?a chu?n b? s?a ??i “Hi?n pháp” hi?n nay.

   Th? t??ng Hun-xen cho bi?t, Cam-pu-chia tr??c nay ch?a ??t ra án t? hình, n?u s? d?ng án t? hình, m?t khi x? sai, tính m?ng con ng??i không th? c?u vãn.

   Ngày 10/3, khi cùng phu nhân th?m tr? m? côi ? thành ph? Nông-pênh, Th? t??ng Hun-xen t?ng cho bi?t, c?n ph?i x? t? hình ??i v?i t?i xâm h?i tình d?c tr? em, g?i lo?i t?i ph?m nh? v?y là “ma qu?”, ??ng th?i mong tr?ng ph?t nghiêm kh?c nh?t t?ng thêm “án t? hình” ??i v?i lo?i t?i ph?m này thông qua s?a ??i Hi?n pháp. Nh?ng ông c?ng nh?n m?nh, s?a ??i Hi?n pháp c?n tr?ng c?u ý ki?n ng??i dân c? n??c, n?u ng??i dân c? n??c ??ng ý, Chính ph? s? b?t tay s?a ??i Hi?n pháp.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>