<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Qu??c h??i Anh ba?c bo? la?n n??a tho?a thua?n “Brexit” - Thu? t???ng Me?c-ken no?i s?? nh???ng b?? cu?a EU la? ph??ng a?n cu??i cu?ng

   2019-03-13 10:43:45

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Ha? viê?n Anh nga?y 12/3 bo? phiê?u lâ?n n??a ba?c bo? tho?a thuâ?n “Brexit” ?a?t ????c gi??a Chi?nh phu? Anh va? EU. Ha? viê?n se? bo? phiê?u biê?u quyê?t vê? viê?c Anh liê?u co? “ru?t kho?i EU không tho?a thuâ?n” ho??c “ke?o da?i Brexit” hay không trong hai nga?y t??i.

   Sau khi công bô? kê?t qua? bo? phiê?u, Thu? t???ng Anh Mây cho biê?t, ba? lâ?y la?m tiê?c vê? viê?c Quô?c hô?i ba?c bo? tho?a thuâ?n “Brexit”.

   Cu?ng nga?y, pha?t biê?u ta?i cuô?c ho?p ba?o chung v??i Thu? t???ng Bi? Cha-le?t Mi-chen ?ê?n th?m, Thu? t???ng ???c Me?c-ken cho biê?t, Liên minh châu Âu hê?t s??c cô? g??ng ?a?p la?i ti?nh ca?m, ?o?i ho?i va? quan tâm cu?a Anh trong vâ?n ?ê? “Brexti”. Vi? vâ?y, 27 n???c tha?nh viên kha?c cu?a EU ?a? mô?t lâ?n n??a ??a ra s?? nh???ng bô? vê? tho?a thuâ?n “Brexit” cu?a Anh va?o tô?i 11/3, ?ây la? ph??ng a?n cuô?i cu?ng cu?a EU.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>