<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Vê-nê-xu-ê-la yêu ca?u ca?c nhan viên ngoa?i giao My? co?n la?i r??i kho?i n???c na?y trong vo?ng 72 tiê?ng ???ng h??

   2019-03-13 10:52:54

   Theo Tân Hoa xa?: Nga?y 12/3, Chi?nh phu? Vê-nê-xu-ê-la ra thông ca?o, cho biê?t Vê-nê-xu-ê-la quyê?t ?i?nh không ke?o da?i th??i ha?n l?u tru? ta?i n???c na?y cu?a ca?c nhân viên ngoa?i giao My? co?n la?i, ho? câ?n pha?i r??i kho?i n???c na?y trong vo?ng 72 tiê?ng ?ô?ng hô? kê? t?? 0 gi?? cu?ng nga?y.

   Thông ca?o cho biê?t, ca?c nhân viên ngoa?i giao My? na?y ?e do?a t??i ho?a bi?nh, s?? toa?n ve?n va? ô?n ?i?nh cu?a Vê-nê-xu-ê-la. Chi?nh phu? Vê-nê-xu-ê-la hiê?n ?a? ng??ng ?ô?i thoa?i tr??c tiê?p v??i My? vê? ca?c vâ?n ?ê? nh? ???t pho?ng ?a?i diê?n quyê?n l??i ta?i mô?i n???c sau khi hai n???c c??t ???t quan hê? ngoa?i giao.

   Nga?y 23/1 n?m nay, Tô?ng thô?ng Vê-nê-xu-ê-la Ma-?u-rô cho biê?t, Chi?nh phu? Vê-nê-xu-ê-la quyê?t ?i?nh c??t ???t triê?t ?ê? quan hê? ngoa?i giao va? chi?nh tri? v??i My?. Sau ?o?, My? ra lê?nh ru?t ca?c nhân viên ?a?i s?? qua?n My? ta?i Vê-nê-xu-ê-la phu? tra?ch công viê?c không khâ?n câ?p cu?ng nh? gia quyê?n cu?a ho?.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>