<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Bê? ma?c Ky? ho?p th?? hai H??i nghi? Chi?nh tri? hiê?p th??ng Nhan dan Trung Qu??c kho?a 13

   2019-03-13 11:21:24 CRI

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Ky? ho?p th?? hai Hô?i nghi? Chi?nh tri? hiê?p th??ng Nhân dân Trung Quô?c kho?a 13 nga?y 13/3 bê? ma?c ta?i B??c Kinh, Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh va? ca?c ?ô?ng chi? La?nh ?a?o ?a?ng va? nha? n???c tham d?? phiên ho?p bê? ma?c.

   Pha?t biê?u ta?i phiên bê? ma?c, Chu? ti?ch Chi?nh hiê?p toa?n quô?c Trung Quô?c Uông D??ng cho biê?t, n?m nay la? ky? niê?m 70 n?m tha?nh lâ?p n???c Cô?ng ho?a Nhân dân Trung Hoa. 70 n?m qua, Chi?nh hiê?p Nhân dân ti?ch c??c dâ?n thân cho th??c tiê?n hoa?nh tra?ng tha?nh lâ?p va? xây d??ng n???c Trung Hoa m??i, ti?m kiê?m con ????ng ca?i ca?ch, th??c hiê?n Giâ?c m? Trung Quô?c, lâ?p nên công tra?ng bâ?t hu?. Chu? nghi?a xa? hô?i ???c s??c Trung Quô?c b???c va?o th??i ?a?i m??i, vu? ?a?i cu?a Chi?nh hiê?p Nhân dân rô?ng m?? h?n, tra?ch nhiê?m quan tro?ng h?n. Chi?nh hiê?p Nhân dân câ?n kiên tri? ?i?nh vi? ti?nh châ?t ba?n thân, n??m v??ng ph??ng diê?n li?ch s?? m??i, thu?c ?â?y s?? nghiê?p Chi?nh hiê?p Nhân dân không ng??ng pha?t triê?n lên phi?a tr???c.

   Ky? ho?p th?? hai Chi?nh hiê?p toa?n quô?c Trung Quô?c kho?a 13 la?m viê?c trong 11 nga?y, h?n 2.100 u?y viên Chi?nh hiê?p ?ê?n t?? ca?c ?a?ng pha?i, ?oa?n thê?, dân tô?c va? ca?c gi??i Trung Quô?c tham d?? hô?i nghi?.

   Tin t?c m?i nh?t

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin
   2019/03/13 18:12:37March 14 2019 00:29:57

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin

   ?ng Pê-na-ran-?a cho biê?t, ?ê? thu?c ?a?y tiê?n l??i ho?a ?a?u t? cu?a Trung Qu??c ta?i Phi-li-pin, hai bên Phi-li-pin va? Trung Qu??c ?a? ky? “Qui hoa?ch h??p ta?c khu c?ng nghiê?p Trung Qu??c – Phi-li-pin” va?o tha?ng 11/2018.

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao
   2019/03/13 18:11:03March 14 2019 00:29:57

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao

   Viê?n tr???ng Viê?n Kiê?m sa?t Nhan dan t??i cao Tr??ng Quan cho biê?t, mu??n la?m t??t c?ng ta?c kiê?m sa?t n?m 2019, ?iê?u then ch??t nha?t la? kiên tri? la?y nhan dan la?m trung tam ...

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n
   2019/03/13 18:10:06March 14 2019 00:29:57

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n

   S?? l???ng ca?c d?? a?n C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh trong n?m nay nhiê?u nha?t t?? tr???c ?ê?n nay, che phu? 21 li?nh v??c nh? giao th?ng, gia?o du?c, y tê?, m?i tr???ng xanh ho?a ...

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>