<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Bê? ma?c Ky? ho?p th?? hai H??i nghi? Chi?nh tri? hiê?p th??ng Nhan dan Trung Qu??c kho?a 13

   2019-03-13 11:39:29 CRI

   Bê? ma?c Ky? ho?p th?? hai H??i nghi? Chi?nh tri? hiê?p th??ng Nhan dan Trung Qu??c kho?a 13

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Ky? ho?p th?? hai Hô?i nghi? Chi?nh tri? hiê?p th??ng Nhân dân Trung Quô?c kho?a 13 nga?y 13/3 bê? ma?c ta?i B??c Kinh, Tô?ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh va? ca?c ?ô?ng chi? La?nh ?a?o ?a?ng va? nha? n???c tham d?? phiên ho?p bê? ma?c.

   Bê? ma?c Ky? ho?p th?? hai H??i nghi? Chi?nh tri? hiê?p th??ng Nhan dan Trung Qu??c kho?a 13

   Pha?t biê?u ta?i phiên bê? ma?c, Chu? ti?ch Chi?nh hiê?p toa?n quô?c Trung Quô?c Uông D??ng cho biê?t, n?m nay la? ky? niê?m 70 n?m tha?nh lâ?p n???c Cô?ng ho?a Nhân dân Trung Hoa. 70 n?m qua, Chi?nh hiê?p Nhân dân ti?ch c??c dâ?n thân cho th??c tiê?n hoa?nh tra?ng tha?nh lâ?p va? xây d??ng n???c Trung Hoa m??i, ti?m kiê?m con ????ng ca?i ca?ch, th??c hiê?n Giâ?c m? Trung Quô?c, lâ?p nên công tra?ng bâ?t hu?. Chu? nghi?a xa? hô?i ???c s??c Trung Quô?c b???c va?o th??i ?a?i m??i, vu? ?a?i cu?a Chi?nh hiê?p Nhân dân rô?ng m?? h?n, tra?ch nhiê?m quan tro?ng h?n. Chi?nh hiê?p Nhân dân câ?n kiên tri? ?i?nh vi? ti?nh châ?t ba?n thân, n??m v??ng ph??ng diê?n li?ch s?? m??i, thu?c ?â?y s?? nghiê?p Chi?nh hiê?p Nhân dân không ng??ng pha?t triê?n lên phi?a tr???c.

   Bê? ma?c Ky? ho?p th?? hai H??i nghi? Chi?nh tri? hiê?p th??ng Nhan dan Trung Qu??c kho?a 13

   Ky? ho?p th?? hai Chi?nh hiê?p toa?n quô?c Trung Quô?c kho?a 13 la?m viê?c trong 11 nga?y, h?n 2.100 u?y viên Chi?nh hiê?p ?ê?n t?? ca?c ?a?ng pha?i, ?oa?n thê?, dân tô?c va? ca?c gi??i Trung Quô?c tham d?? hô?i nghi?.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>