<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Bài 77: "居(jū) 然(rán)和竟(jìng) 然(rán)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:09:00March 14 2019 18:38:50

   Bài 77: "居(jū) 然(rán)和竟(jìng) 然(rán)……"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 75: "太(tài)……了(le)"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:49March 14 2019 18:38:50

   Bài 75: "太(tài)……了(le)"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 72 "果然/果真(guǒ rán /guǒ zhēn)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:40March 14 2019 18:38:50

   Bài 72 "果然/果真(guǒ rán /guǒ zhēn)……"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 73: "与……之间(yǔ ……zhī jiān)"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:30March 14 2019 18:38:50

   Bài 73: "与……之间(yǔ ……zhī jiān)"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 74: "处处(chù chù)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:18March 14 2019 18:38:50

   Bài 74: "处处(chù chù)……"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 53: "受(shòu)……影响(yǐng xiǎng)"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:39March 14 2019 18:38:50

   Bài 53: "受(shòu)……影响(yǐng xiǎng)"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 54: "就(jiù) / 拿(ná) …… 来(lái) 说(shuō)"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:20March 14 2019 18:38:50

   Bài 54: "就(jiù) / 拿(ná) …… 来(lái) 说(shuō)"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 55: "值(zhí) 得(dé) 一(yī)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:05March 14 2019 18:38:50

   Bài 55: "值(zhí) 得(dé) 一(yī)……"的用法

   秋月:亲爱的听众朋友们

   Bài 56: "说什么也 (shuō shén me yě)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:43March 14 2019 18:38:50

   Bài 56: "说什么也 (shuō shén me yě)……"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 57: "怪(guài) 不(bù) 得(dé)"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:27March 14 2019 18:38:50

   Bài 57: "怪(guài) 不(bù) 得(dé)"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 58: "再zài… (也)(yě)不bù 过guò"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:12March 14 2019 18:38:50

   Bài 58: "再zài… (也)(yě)不bù 过guò"的用法

   moi058.m4a 亲爱的听众朋友们

   Bài 59: "从(cóng) 来(lái) 没(méi) / 不(bù)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:46March 14 2019 18:38:50

   Bài 59: "从(cóng) 来(lái) 没(méi) / 不(bù)……"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 60: "管(guǎn)A叫(jiào)B"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:30March 14 2019 18:38:50

   Bài 60: "管(guǎn)A叫(jiào)B"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 61: "一(yí) 定(dìng) 会(huì) …… 的(de)"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:03March 14 2019 18:38:50

   Bài 61: "一(yí) 定(dìng) 会(huì) …… 的(de)"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 62: "堪(kān) 称(chēng)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:16:50March 14 2019 18:38:50

   Bài 62: "堪(kān) 称(chēng)……"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 66: 把(bǎ) …… 当(dāng) 作(zuò) 的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:14:38March 14 2019 18:38:50

   Bài 66: 把(bǎ) …… 当(dāng) 作(zuò) 的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 67:作为(zuò wéi) 用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:14:07March 14 2019 18:38:50

   Bài 67:作为(zuò wéi) 用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 68幸(xìng) 亏(kuī) …… 要(yào) 不(bù)的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:13:39March 14 2019 18:38:50

   Bài 68幸(xìng) 亏(kuī) …… 要(yào) 不(bù)的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 69:恐怕(kǒng pà)……;的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:13:19March 14 2019 18:38:50

   Bài 69:恐怕(kǒng pà)……;的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 70: "显得(xiǎn dé)……"的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:12:55March 14 2019 18:38:50

   Bài 70: "显得(xiǎn dé)……"的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 71: 何况/况且(hé kuàng / kuàng qiě)……的用法
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:10:53March 14 2019 18:38:50

   Bài 71: 何况/况且(hé kuàng / kuàng qiě)……的用法

   亲爱的听众朋友们

   Bài 10 Nói v? c?ng tác 谈工作
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/12 11:04:43March 14 2019 18:38:50

   Bài 10 Nói v? c?ng tác 谈工作

   Bài 9 Nói v? tam tr?ng 谈论心情
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:20:04March 14 2019 18:38:50

   Bài 9 Nói v? tam tr?ng 谈论心情

   Bài 8 Bàn lu?n v? ng??i khác 谈论他人
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:18:05March 14 2019 18:38:50

   Bài 8 Bàn lu?n v? ng??i khác 谈论他人

   Bài 7 G?i ?i?n tho?i 打电话
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:17:04March 14 2019 18:38:50

   Bài 7 G?i ?i?n tho?i 打电话

   Bài 6 H?n g?p 再见
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/01/22 18:29:36March 14 2019 18:38:50

   Bài 6 H?n g?p 再见

   Bài 5 Xin giúp ?? 请求帮助
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:24:42March 14 2019 18:38:50

   Bài 5 Xin giúp ?? 请求帮助

   Bài 4 T? bi?t 辞别
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:23:47March 14 2019 18:38:50

   Bài 4 T? bi?t 辞别

   Bài 1 Chào h?i 问好
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:14:59March 14 2019 18:38:50

   Bài 1 Chào h?i 问好

   ??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i.-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。?#36824;?#19968;下雨就凉快了
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/05 15:40:11March 14 2019 18:38:50

   ??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i.-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。?#36824;?#19968;下雨就凉快了

   ??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。?#36824;?#19968;下雨就凉快了-duì 。běi jīng de xià tiān hěn rè ,yǒu shí jǐ tiān yòu mèn yòu rè 。bú guò yī xià yǔ jiù liáng kuài le

   Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/04 17:54:40March 14 2019 18:38:50

   Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?

   Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?- shì bú shì chūn tiān jīng cháng guā fēng ,qì hòu tài gàn zào le

   Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你?#19981;?#21271;京的春天吗
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:20:40March 14 2019 18:38:50

   Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你?#19981;?#21271;京的春天吗

   Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你?#19981;?#21271;京的春天吗-nǐ xǐ huān běi jīng de chūn tiān ma

   ?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:11:02March 14 2019 18:38:50

   ?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚

   ?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚-dà dì pī shàng le lǜ zhuāng ,bǎi huā shèng kāi ,zhēn shì chūn guāng míng mèi

   Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:00:07March 14 2019 18:38:50

   Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖

   Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖-běi jīng de chūn tiān tiān qì jiàn jiàn biàn nuǎn

   Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng - 北京的气候不错,四季分明
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:32:00March 14 2019 18:38:50

   Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng - 北京的气候不错,四季分明

   Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng. 北京的气候不错,四季分明。běi jīng de qì hòu bú cuò ,sì jì fèn míng

   Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o?
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:22:46March 14 2019 18:38:50

   Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o?

   Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o? 你到北京一年多了,你觉得北京的气候怎样?nǐ dào běi jīng yī nián duō le ,nǐ jiào dé běi jīng de qì hòu zěn yàng?

   B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:12:02March 14 2019 18:38:50

   B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季

   B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季 běi jīng de sì jì

   Nh??ng ?iê?u ca?n biê?t khi mu??n l?u ho?c ta?i Trung Qu??c
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/09 18:24:23March 14 2019 18:38:50

   Nh??ng ?iê?u ca?n biê?t khi mu??n l?u ho?c ta?i Trung Qu??c

   H?? s? chua?n bi?: Viê?t ??n xin l?u ho?c theo yêu ca?u cu?a phi?a Trung Qu??c; gia?y kha?m s??c khoe? theo ma?u th??ng nha?t cu?a c? quan kiê?m di?ch y tê? TQ; ??n xin theo ho?c ha?m tha?c si?, tiê?n si?, ca?n pha?i co? hai ng???i co? ch??c danh pho? gia?o s? tr?? lên ho??c ch??c vu? t??ng ???ng gi??i thiê?u.

   Th? c?a b?n Nguy?n Th? Minh, th?n An B?, x? Hi?p Hà, huy?n Kinh M?n, t?nh H?i D??ng
   -Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/01 17:44:39March 14 2019 18:38:50

   Th? c?a b?n Nguy?n Th? Minh, th?n An B?, x? Hi?p Hà, huy?n Kinh M?n, t?nh H?i D??ng

   cháu là m?t c?ng dan yêu n??c, cháu c?ng r?t yêu ??t n??c Trung Qu?c. Cháu còn nh? l?n ??u tiên xem phim Trung Qu?c c? trang là khi cháu còn nh? xíu, cháu r?t thích cách dùng bút l?ng vi?t ch?, cháu ph?i th?a nh?n r?ng r?t ??p và ?iêu luy?n, kh?ng ch? v?y các b? trang ph?c c?ng r?t ?n t??ng, r?t kín ?áo mà l?i toát lên ph?m ch?t c?a nhan v?t, cháu ?? b? cu?n hút t? ?ó, h?u h?t các b? phim c? trang c?a Trung Qu?c cháu ??u xem h?t, vì v?y mà nhìn vào trang ph?c cháu bi?t ngay tri?u ??i nào c?a Trung Qu?c, ví d? nh? nhà T?n, nhà Hán, nhà Thanh...

   ?
   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>