<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Tha?i S?n Trung Qu??c
   Di s?n th? gi?i2014/01/06 16:33:59May 14 2019 09:32:17

   Tha?i S?n Trung Qu??c

   Tha?i S?n n??m trên ?i?a ba?n ti?nh S?n ??ng miê?n ??ng Trung Qu??c t?? x?a ?ê?n nay ????c t?n la? "Hoa ha? tha?n s?n". N?m 1987 ????c c?ng nha?n la? di sa?n thê? gi??i. H??i ???ng di sa?n thê? gi??i ?a?nh gia? vê? Tha?i S?n r??ng: "lu?n la? ???i t???ng triê?u ba?i cu?a ca?c ?ê? v??ng trong 2 nghi?n n?m qua, ca?c kiê?t ta?c nhan v?n trong nu?i h??i nha?p m??t ca?ch hoa?n my? va? ha?i hoa? v??i ca?nh quan thiên nhiên.

   L?ng ta?m hoa?ng gia ???i nha? Minh va? nha? Thanh
   Di s?n th? gi?i2013/12/24 10:47:40May 14 2019 09:32:17

   L?ng ta?m hoa?ng gia ???i nha? Minh va? nha? Thanh

   Hiê?n l?ng nha? Minh ?? tha?nh ph?? Chung T???ng ti?nh H?? B??c, ????c xay d??ng va?o gi??a thê? ky? 16, la? l?ng ta?m cu?a nha? vua ???i th?? 12 Nha? Minh.

   Tha?nh chu?a, L?ng chu?a va? M?? Quy? t??c Cao Cau Lê?
   Di s?n th? gi?i2013/12/24 10:23:34May 14 2019 09:32:17

   Tha?nh chu?a, L?ng chu?a va? M?? Quy? t??c Cao Cau Lê?

   "Cao Cau Lê?" la? m??t dan t??c th??i c?? sinh s??ng ta?i vu?ng ??ng B??c TQ t?? thê? ky? 1 ?ê?n thê? ky? 7 tr???c c?ng nguyên, la? m??t chi nha?nh cu?a ng???i Phu Xa.

   Cu?m kiê?n tru?c c?? nu?i Vo? ???ng S?n
   Di s?n th? gi?i2013/12/24 10:02:12May 14 2019 09:32:17

   Cu?m kiê?n tru?c c?? nu?i Vo? ???ng S?n

   Cung ?iê?n chu?a chiê?n trong cu?m kiê?n tru?c c?? nu?i Vo? ???ng S?n ?a? ta?p trung thê? hiê?n tha?nh t??u kiê?n tru?c ho?c va? nghê? thua?t kiê?n tru?c ???i th???ng va? t?n gia?o cu?a ba ???i nha? Nguyên, nha? Minh va? nha? Thanh Trung Qu??c.

   Hoa?ng S?n
   Di s?n th? gi?i2013/12/24 09:38:16May 14 2019 09:32:17

   Hoa?ng S?n

   Hoa?ng S?n ?? ti?nh An Huy miê?n ??ng Trung Qu??c x?a nay ????c cho la? ngo?n nu?i ky? vi? nha?t ?? Trung Qu??c.

   ?
   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>