<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng

   2016-03-28 09:47:03

   D/H: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?”, tôi la? Duy Hoa.

   K/Q: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, tôi la? Kiê?u Quân.

   Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng

   D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, nga?y 18/3, bô? phim My? “Ng???i vê? t?? co?i chê?t” chi?nh th??c công chiê?u ta?i Trung Quô?c ?a?i lu?c.

   K/Q: Vâng. Ta?i Lê? trao gia?i Ô-xca lâ?n th?? 88 diê?n ra va?o cuô?i tha?ng 2, bô? phim na?y ?a? ????c trao 3 gia?i th???ng gô?m Nam diê?n viên chi?nh xuâ?t s??c nhâ?t, ?a?o diê?n xuâ?t s??c nhâ?t va? Quay phim xuâ?t s??c nhâ?t.

   D/H: Vâng. V??i vai diê?n Hugh Glass trong bô? phim na?y,  nam ta?i t?? Leonardo DiCaprio ?a? gia?nh Gia?i Ô-xca cho “Nam diê?n viên chi?nh xuâ?t s??c nhâ?t” sau nhiê?u n?m phâ?n ?â?u.

   K/Q: Vâng. ?iê?u ma? ca?c ba?n co? le? ch?a biê?t la?, tr???c khi diê?n ra Lê? trao gia?i Ô-xca n?m nay, viê?c liê?u ngôi sao ?iê?n a?nh nô?i tiê?ng Leonardo DiCaprio co? ?oa?t gia?i Nam diê?n viên chi?nh xuâ?t s??c nhâ?t hay không, không nh??ng thu hu?t s?? quan tâm cu?a ng???i hâm mô? ?iê?n a?nh trên toa?n câ?u, ma? co?n la?m cho mô?t doanh nghiê?p Trung Quô?c trông ch?? mo?i m??t.

   D/H: ?u?ng vâ?y. Công ty TNHH gia?i tri? Alpha co? tru? s?? ???t ta?i Qua?ng Châu ?a? tham gia ?â?u t? va? pha?t ha?nh bô? phim “Ng???i vê? t?? co?i chê?t”.

   K/Q: Quy? vi? va? ca?c ba?n thân mê?n, trong tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?” hôm nay, Duy Hoa va? Kiê?u Quân xin gi??i thiê?u v??i quy? vi? va? ca?c ba?n: Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Quô?c “?ô? bô?” Hô-li-u?t My? nh??m nâng tâ?m a?nh h???ng toa?n câ?u. 

   Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng

   D/H: Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, cuô?i n?m 2014, Công ty gia?i tri? Alpha ?a? xây d??ng quan hê? h??p ta?c chiê?n l???c lâu da?i v??i Ha?ng phim New Regency, ha?ng phim sa?n xuâ?t bô? phim “Ng???i vê? t?? co?i chê?t”.

   K/Q: Theo thoa? thuâ?n h??p ta?c, Công ty Alpha tô?ng cô?ng ?â?u t? ch?a ?ê?n 60 triê?u ?ô-la My? va?o 3 bô? phim do ha?ng phim na?y sa?n xuâ?t, trong ?o? bao gô?m bô? phim “Ng???i vê? t?? co?i chê?t”.

   1234...>

   Tin t?c m?i nh?t

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin
   2019/03/13 18:12:37March 13 2019 22:49:58

   Tham ta?n Th??ng ma?i Phi-li-pin ta?i Trung Qu??c: N?m 2018 Trung Qu??c v??n lên n???c ?a?u t? l??n nha?t ta?i Phi-li-pin

   ?ng Pê-na-ran-?a cho biê?t, ?ê? thu?c ?a?y tiê?n l??i ho?a ?a?u t? cu?a Trung Qu??c ta?i Phi-li-pin, hai bên Phi-li-pin va? Trung Qu??c ?a? ky? “Qui hoa?ch h??p ta?c khu c?ng nghiê?p Trung Qu??c – Phi-li-pin” va?o tha?ng 11/2018.

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao
   2019/03/13 18:11:03March 13 2019 22:49:58

   T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh l??ng nghe va? xem xe?t ba?o ca?o c?ng ta?c cu?a To?a a?n t??i cao va? Viê?n Kiê?m sa?t t??i cao

   Viê?n tr???ng Viê?n Kiê?m sa?t Nhan dan t??i cao Tr??ng Quan cho biê?t, mu??n la?m t??t c?ng ta?c kiê?m sa?t n?m 2019, ?iê?u then ch??t nha?t la? kiên tri? la?y nhan dan la?m trung tam ...

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n
   2019/03/13 18:10:06March 13 2019 22:49:58

   T??ng v??n ?a?u t? ca?c C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh ?a?t 1,3 nghi?n ty? Nhan dan tê? - la?p m??c cao nha?t li?ch s?? vê? s?? d?? a?n

   S?? l???ng ca?c d?? a?n C?ng tri?nh tro?ng ?iê?m cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh trong n?m nay nhiê?u nha?t t?? tr???c ?ê?n nay, che phu? 21 li?nh v??c nh? giao th?ng, gia?o du?c, y tê?, m?i tr???ng xanh ho?a ...

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>