<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   2016-03-31 15:27:02

   Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?”, tôi la? Duy Hoa.

   Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, nga?y 21/3 la? Nga?y Th? thê? gi??i ????c Tô? ch??c Gia?o du?c, Khoa ho?c, V?n hoa? Liên H??p Quô?c xa?c ?i?nh. Không phân biê?t s??c tô?c, ma?u da va? tuô?i ta?c, nh??ng ng???i yêu chuô?ng th? ca va? sa?ng ta?c th? ca ?ê?u coi nga?y 21/3 la? nga?y lê? da?nh cho mi?nh.

   ?ê? ky? niê?m Nga?y Th? thê? gi??i n?m nay, ta?i khoa?n Wechat nh??n tin công khai mang tên “?o?c th? cho ba?n” ?a? tô? ch??c “Buô?i hoa? nha?c nhân Nga?y Th? thê? gi??i Trung Quô?c lâ?n th?? 2” ta?i B??c Kinh va?o nga?y 20/3. Buô?i hoa? nha?c lâ?n na?y co? chu? ?ê? la? “Ta?o mô?t khoa?nh kh??c t?? do cho tâm hô?n”, thê? hiê?n cuô?c sô?ng th? mô?ng b??ng nhiê?u ph??ng th??c nh? th?, ca, mu?a, nha?c, ?ê? ta?o mô?t khoa?nh kh??c th? tha?i cho tâm hô?n mo?i ng???i.

   Quy? vi? va? ca?c ba?n thân mê?n, trong tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?” hôm nay, Duy Hoa xin gi??i thiê?u chi tiê?t buô?i hoa? nha?c lâ?n na?y.

   Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   “Ki?nh cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, tôi la? diê?n viên Trâ?n Kiê?n Bân, hôm nay tôi xin ?o?c th? cho ca?c ba?n. Hôm nay la? tiê?t Xuân Phân, la? mô?t nga?y th? ca ti?nh giâ?c sau mô?t mu?a ?ông gia? re?t. Hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i hiê?n tr???ng Buô?i hoa? nha?c nhân Nga?y Th? thê? gi??i Trung Quô?c lâ?n th?? 2 do cô?ng ?ô?ng '?o?c th? cho ba?n' tô? ch??c”.

   Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   Chiê?u 20/3, nh??ng ng???i yêu chuô?ng th? ca tâ?p trung ta?i Trung tâm Nghê? thuâ?t Thiên Kiê?u B??c Kinh, cu?ng cha?o ?o?n Nga?y Th? thê? gi??i b??ng ph??ng th??c “Di? thi hô?i h??u”. Buô?i hoa? nha?c nhân Nga?y Th? thê? gi??i Trung Quô?c lâ?n th?? 2 do ta?i khoa?n Wechat nh??n tin công khai “?o?c th? cho ba?n” tô? ch??c ?a? m??i nh??ng danh nhân gi??i v?n nghê? trong ?o? bao gô?m diê?n viên nô?i tiê?ng Trâ?n Kiê?n Bân, V??ng C??ng, Triê?u Lâ?p Tân, ho?c gia? v?n hoa? nô?i tiê?ng Vu ?an, cu?ng nh? nh??ng ng???i bi?nh th???ng yêu chuô?ng th? ca, nhân di?p na?y ho? ?o?c nh??ng ba?i th? mi?nh yêu thi?ch ho??c t?? sa?ng ta?c, h???ng thu? mô?t khoa?nh kh??c yên ti?nh trong nh??ng câu th? gia?u s??c cuô?n hu?t, chia se? nh??ng ?iê?u tô?t ?e?p va? thuâ?n tu?y trong cuô?c sô?ng qua ngâm vi?nh va? l??ng nghe.  

   Tin t?c m?i nh?t

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%
   2019/03/21 16:46:24March 21 2019 17:31:51

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 20/3

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p
   2019/03/21 16:45:35March 21 2019 17:31:51

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nhâ?n l??i m??i cu?a Tô?ng thô?ng n???c Cô?ng ho?a I-ta-li-a Ma?

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>