<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   2016-03-31 15:27:02

   Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?”, tôi la? Duy Hoa.

   Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   Th?a quy? vi? va? ca?c ba?n, nga?y 21/3 la? Nga?y Th? thê? gi??i ????c Tô? ch??c Gia?o du?c, Khoa ho?c, V?n hoa? Liên H??p Quô?c xa?c ?i?nh. Không phân biê?t s??c tô?c, ma?u da va? tuô?i ta?c, nh??ng ng???i yêu chuô?ng th? ca va? sa?ng ta?c th? ca ?ê?u coi nga?y 21/3 la? nga?y lê? da?nh cho mi?nh.

   ?ê? ky? niê?m Nga?y Th? thê? gi??i n?m nay, ta?i khoa?n Wechat nh??n tin công khai mang tên “?o?c th? cho ba?n” ?a? tô? ch??c “Buô?i hoa? nha?c nhân Nga?y Th? thê? gi??i Trung Quô?c lâ?n th?? 2” ta?i B??c Kinh va?o nga?y 20/3. Buô?i hoa? nha?c lâ?n na?y co? chu? ?ê? la? “Ta?o mô?t khoa?nh kh??c t?? do cho tâm hô?n”, thê? hiê?n cuô?c sô?ng th? mô?ng b??ng nhiê?u ph??ng th??c nh? th?, ca, mu?a, nha?c, ?ê? ta?o mô?t khoa?nh kh??c th? tha?i cho tâm hô?n mo?i ng???i.

   Quy? vi? va? ca?c ba?n thân mê?n, trong tiê?t mu?c “Tuâ?n san V?n hoa?” hôm nay, Duy Hoa xin gi??i thiê?u chi tiê?t buô?i hoa? nha?c lâ?n na?y.

   Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   “Ki?nh cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, tôi la? diê?n viên Trâ?n Kiê?n Bân, hôm nay tôi xin ?o?c th? cho ca?c ba?n. Hôm nay la? tiê?t Xuân Phân, la? mô?t nga?y th? ca ti?nh giâ?c sau mô?t mu?a ?ông gia? re?t. Hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i hiê?n tr???ng Buô?i hoa? nha?c nhân Nga?y Th? thê? gi??i Trung Quô?c lâ?n th?? 2 do cô?ng ?ô?ng '?o?c th? cho ba?n' tô? ch??c”.

   Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

   Chiê?u 20/3, nh??ng ng???i yêu chuô?ng th? ca tâ?p trung ta?i Trung tâm Nghê? thuâ?t Thiên Kiê?u B??c Kinh, cu?ng cha?o ?o?n Nga?y Th? thê? gi??i b??ng ph??ng th??c “Di? thi hô?i h??u”. Buô?i hoa? nha?c nhân Nga?y Th? thê? gi??i Trung Quô?c lâ?n th?? 2 do ta?i khoa?n Wechat nh??n tin công khai “?o?c th? cho ba?n” tô? ch??c ?a? m??i nh??ng danh nhân gi??i v?n nghê? trong ?o? bao gô?m diê?n viên nô?i tiê?ng Trâ?n Kiê?n Bân, V??ng C??ng, Triê?u Lâ?p Tân, ho?c gia? v?n hoa? nô?i tiê?ng Vu ?an, cu?ng nh? nh??ng ng???i bi?nh th???ng yêu chuô?ng th? ca, nhân di?p na?y ho? ?o?c nh??ng ba?i th? mi?nh yêu thi?ch ho??c t?? sa?ng ta?c, h???ng thu? mô?t khoa?nh kh??c yên ti?nh trong nh??ng câu th? gia?u s??c cuô?n hu?t, chia se? nh??ng ?iê?u tô?t ?e?p va? thuâ?n tu?y trong cuô?c sô?ng qua ngâm vi?nh va? l??ng nghe.  

   Tin t?c m?i nh?t

   Nha? ?n tr???ng ?a?i ho?c Van Nam ??a ra mo?n ?n la?m t?? hoa h??ng ra?t ????c hoan nghênh
   2019/04/24 18:09:44April 25 2019 07:28:20

   Nha? ?n tr???ng ?a?i ho?c Van Nam ??a ra mo?n ?n la?m t?? hoa h??ng ra?t ????c hoan nghênh

   M??i ?ay, ga?n 3 nghi?n me?t vu?ng hoa h??ng la?m ??? ?n cu?a khu Tri?nh C??ng trong khu?n viên tr???ng ?a?i ho?c Van Nam ?ang n?? r??, ?a? thu hu?t ??ng ?a?o tha?y va? tro? ?ê?n ?ay th???ng th??c va? chu?p a?nh.

   Nhiê?u loa?i ta?u chiê?n ra m??t trong lê? duyê?t binh trên biê?n ky? niê?m 70 n?m nga?y tha?nh la?p Ha?i quan Nhan dan Trung Qu??c
   2019/04/24 17:49:58April 25 2019 07:28:20

   Nhiê?u loa?i ta?u chiê?n ra m??t trong lê? duyê?t binh trên biê?n ky? niê?m 70 n?m nga?y tha?nh la?p Ha?i quan Nhan dan Trung Qu??c

   Hoa?t ?ô?ng duyê?t binh trên biê?n nhân di?p ky? niê?m 70 n?m nga?y tha?nh lâ?

   Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i ?a?m v??i T??ng th??ng Chi-lê Pi-nê-ra
   2019/04/24 17:45:59April 25 2019 07:28:20

   Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i ?a?m v??i T??ng th??ng Chi-lê Pi-nê-ra

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh chi? ro?, Chi-lê la? ???i ta?c h??p ta?c quan tro?ng cu?ng xay d??ng “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng”, quan hê? Trung Qu??c – Chi-lê lau nay ...

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>