<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p

   2014-05-28 18:22:22 CRI

   M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p

   Do ?iê?u kiê?n khi? hâ?u va? công ta?c nên co? râ?t nhiê?u ng???i bi? m??c bê?nh viêm kh??p x??ng.

   Vâ?y nh??ng ng???i nh? thê? na?o dê? m??c bê?nh viêm kh??p ?

   Th?? nhâ?t la? nh??ng ng???i gia?: ty? lê? m??c bê?nh na?y co? liên quan ch??t che? v??i tuô?i ta?c.

   Th?? hai la? phu? n??, ???c biê?t nh??ng chi? em sau khi ma?n kinh: trong sô? nh??ng ng???i t?? 45-55 tuô?i, thi? ty? lê? m??c bê?nh gi??a nam va? n?? ngang nhau, co?n sau 55 tuô?i thi? chi? em phu? n?? t?ng lên ro? rê?t, vê? tô?ng thê? ma? no?i thi? ty? lê? chi? em phu? n?? m??c bê?nh na?y cao gâ?p 3 lâ?n so v??i nam gi??i.

   Th?? ba la? nh??ng ng???i be?o phi?: Qua nghiên c??u vê? ca?c bê?nh l?u ha?nh cho thâ?y, be?o phi? co? liên quan nhâ?t ?i?nh ?ô?i v??i bê?nh viêm kh??p. Ty? lê? m??c bê?nh cu?a nh??ng phu? n?? be?o phi? cao gâ?p 5 lâ?n so v??i nh??ng ng???i phu? n?? bi?nh th???ng. Ngoa?i ra, khi be?o s?? phân bô? cu?a m?? co? liên quan ?ê?n bê?nh viêm kh??p, nh??ng ng???i phâ?n eo nhiê?u m?? dê? bi? viêm kh??p x??ng hông va? viêm kh??p x??ng ?â?u gô?i, co?n phâ?n hông va? ?u?i nhiê?u m?? thi? i?t khi gây nên bê?nh viêm kh??p. No?i giô?ng cu?ng la? mô?t nguyên nhân dâ?n ?ê?n c?n bê?nh na?y, ng???i ph??ng Tây thi? ty? lê? bi? viêm kh??p x??ng hông râ?t cao, co?n ng???i ph??ng ?ông thi? ty? lê? viêm kh??p ?â?u gô?i nhiê?u h?n.

   Mô?t sô? ng???i la?m nh??ng công viê?c ???c biê?t dê? bi? bê?nh viêm kh??p x??ng: nh? la?m công nhân mo?, ?i ha?i bông, nh??ng ng???i lao ?ô?ng n??ng, la?m vâ?n ?ô?ng viên, diê?n viên mu?a v.v, chu? yê?u la? do x??ng su?n trong kh??p luôn bi? ?e? n??ng nên bi? ma?i mo?n va? bi? th??ng gây nên.

   Vâ?y viêm kh??p th???ng co? nh??ng triê?u ch??ng gi? ? th?? nhâ?t la? ?au nh??c, không linh ho?at, co? lu?c bi? s?ng tâ?y. Do bê?nh viêm kh??p co? thê? la? luôn ?au nh??c, cu?ng co? thê? la? ?au t??ng lu?c, co? thê? la? khi ho?at ?ô?ng thi? ?au ho??c sau khi nghi? ng?i m??i ?au, ng???i bê?nh se? ca?m thâ?y mô?t kh??p x??ng na?o ?o? ho??c nhiê?u kh??p x??ng ?au nh??c, kho? chi?u.

   Co? thê? ng???i bê?nh ca?m thâ?y ca?c kh??p x??ng hoa?t ?ô?ng không ????c linh ho?at, th???ng la? sa?ng dâ?y ho??c la? sau khi nghi? ng?i ????c mô?t lu?c thi? ca?ng nghiêm tro?ng.

   Co? mô?t sô? loa?i bê?nh viêm kh??p, thi? bi? s?ng tâ?y, s?? thâ?y no?ng r??c. Co? loa?i viêm kh??p co?n khiê?n ng???i bê?nh ca?m thâ?y mo?i mê?t.

   Tin t?c m?i nh?t

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%
   2019/03/21 16:46:24March 21 2019 18:01:22

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 20/3

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p
   2019/03/21 16:45:35March 21 2019 18:01:22

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nhâ?n l??i m??i cu?a Tô?ng thô?ng n???c Cô?ng ho?a I-ta-li-a Ma?

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>