<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. C?ng hiê?u cu?a thu??c la?m di?u ch??ng ph??i ch??n gi?? hoa?t tra?ng: Vo? L??u-Nhu?c ?a?u kha?u

   2014-02-19 17:38:59 CRI

   Thuô?c la?m di?u ch??ng phô?i, ch??n gi?? ch??ng hoa?t tra?ng vi? chua, vi? cha?t, ti?nh tu?, chu? yê?u quy kinh la?c phô?i ho??c quy kinh la?c ?a?i tra?ng. Lâ?n l???t co? công hiê?u tu? khi? phô?i, ch??a ho, tri? hen xuyê?n, ch??n gi?? ch??ng hoa?t tra?ng va? i?a cha?y. Công hiê?u ch??a tri? ch??ng phô?i chu? yê?u thi?ch h??p phô?i h?, hen xuyê?n, tri? lâu không kho?i ho??c phô?i h? thâ?n h?. Công hiê?u ch??a tri? ch??ng ????ng ruô?t chu? yê?u v??i ca?c triê?u ch??ng i?a cha?y, kiê?t ly? lâu nga?y do ?a?i tra?ng h? ha?n không thê? pha?t huy ch??c n?ng ch??n gi?? cu?ng nh? ty? h? ha?n, thâ?n h? ha?n gây nên.

   C?ng hiê?u cu?a thu??c la?m di?u ch??ng ph??i ch??n gi?? hoa?t tra?ng: Vo? L??u-Nhu?c ?a?u kha?u

   Vo? L??u: Vi? chua cha?t, ti?nh ôn, quy kinh la?c ?a?i tra?ng. Vo? L??u gô?m bô?n công hiê?u ch??a tri? chu? yê?u. Mô?t la? ch??n gi?? ????ng ruô?t, tri? i?a cha?y, thi?ch h??p ch??a tri? ch??ng i?a cha?y, kiê?t ly? lâu nga?y không kho?i, công hiê?u th?? hai la? diê?t giun ?u?a, gia?m ?au bu?ng do giun ?u?a gây nên, ba la? câ?m ma?u, thi?ch h??p ch??a tri? ch??ng b?ng huyê?t phu? n??, ?a?i tiê?n ra ma?u, công hiê?u th?? t? la? cu?ng cô? tinh di?ch, tri? ba?ch ???i, thi?ch h??p ch??a tri? ch??ng di tinh, ba?ch ???i phu? n??.

   Ca?ch du?ng va? liê?u l???ng: Du?ng vo? L??u s??c n???c uô?ng, mô?i lâ?n t?? 3-10 gam. Tr???ng h??p s??c n???c uô?ng nên du?ng vo? L??u sô?ng, la?m tha?nh da?ng viên va? da?ng bôt? nên du?ng vo? L??u sao, tr???ng h??p câ?m ma?u phâ?n l??n du?ng vo? L??u sao cha?y tha?nh than.

   C?ng hiê?u cu?a thu??c la?m di?u ch??ng ph??i ch??n gi?? hoa?t tra?ng: Vo? L??u-Nhu?c ?a?u kha?u

   Nhu?c ?â?u khâ?u: Vi? cay, ti?nh ôn, quy kinh la?c ty?, quy kinh la?c vi? va? ?a?i tra?ng, gô?m hai công hiê?u ch??a tri? chu? yê?u: Mô?t la? ch??n gi?? ????ng ruô?t, tri? i?a cha?y, thi?ch h??p ch??a tri? ch??ng h? i?a cha?y va? kiê?t ly? do la?nh bu?ng gây nên, công hiê?u th?? hai cu?a Nhu?c ?â?u khâ?u la? ôn trung ha?nh khi?, thi?ch h??p ch??a tri? ch??ng t??c da? da?y, tr???ng da? da?y do vi? ha?n gây nên, ?n i?t, buô?n nôn.

   Ca?ch du?ng va? liê?u l???ng: Tr???ng h??p du?ng vo? L??u s??c n???c uô?ng, mô?i lâ?n t?? 3-9 gam, tr???ng h??p la?m tha?nh da?ng viên va? da?ng bô?t, mô?i lâ?n t?? 0,5-1gam. Tr???ng h??p ?n thi? nên nâ?u chi?n va? bo? hê?t dâ?u m??i du?ng.

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>