<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Pho? Thu? t???ng Trung Qu??c Ha?n Chi?nh tham d?? Diê?n ?a?n Ca?p cao Pha?t triê?n Trung Qu??c

   2018-03-25 17:16:15

   Theo Tân Hoa xa?: Sa?ng 25/3, Hô?i nghi? th???ng niên Diê?n ?a?n Câ?p cao Pha?t triê?n Trung Quô?c n?m 2018 khai ma?c ta?i B??c Kinh. U?y viên Th???ng vu? Bô? Chi?nh tri?, Pho? Thu? t???ng Trung Quô?c Ha?n Chi?nh tham d?? va? pha?t biê?u ta?i Lê? khai ma?c.

   Pho? Thu? t???ng Ha?n Chi?nh cho biê?t, trong th??i ?a?i m??i, ???c tr?ng ro? ne?t nhâ?t vê? pha?t triê?n kinh tê? cu?a Trung Quô?c la? t?? giai ?oa?n t?ng tr???ng cao tô?c chuyê?n sang giai ?oa?n t?ng tr???ng châ?t l???ng cao. S?? nhâ?n th??c vê? pha?t triê?n kinh tê? chuyê?n sang giai ?oa?n t?ng tr???ng châ?t l???ng cao la? mô?t chiê?c "chi?a kho?a" hiê?u biê?t kinh tê? Trung Quô?c. N??m b??t chiê?c "chi?a kho?a" na?y, Trung Quô?c se? xây d??ng t? duy va? chi?nh sa?ch pha?t triê?n tô?t h?n; ca?c chu? thê? tham gia thi? tr???ng se? n??m b??t c? hô?i tô?t h?n, th??c hiê?n pha?t triê?n l??n ma?nh; ca?c n???c trên thê? gi??i se? ngô?i lên "xe tô?c ha?nh" do s?? pha?t triê?n cu?a Trung Quô?c mang la?i, th??c hiê?n hiê?p th??ng bi?nh ???ng, cu?ng co? l??i, cu?ng th??ng va? cu?ng pha?t triê?n v??i Trung Quô?c.

   Pho? Thu? t???ng Ha?n Chi?nh cho biê?t, Trung Quô?c co? triê?n vo?ng pha?t triê?n sa?ng su?a, Trung Quô?c tra?n ?â?y lo?ng tin ?ô?i v??i s?? pha?t triê?n kinh tê? châ?t l???ng cao.

   Diê?n ?a?n Câ?p cao Pha?t triê?n Trung Quô?c lâ?n na?y la? do Trung tâm Nghiên c??u Pha?t triê?n Quô?c vu? viê?n Trung Quô?c tô? ch??c, chu? ?ê? la? "Trung Quô?c trong th??i ?a?i m??i".

   Tin t?c m?i nh?t

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%
   2019/03/21 16:46:24March 21 2019 17:31:47

   Ngan ha?ng Trung ??ng Tha?i Lan duy trì l?i su?t c? ba?n ? m?c 1,75%

   Theo Ha?ng tin Trung Quô?c: Nga?y 20/3

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p
   2019/03/21 16:45:35March 21 2019 17:31:47

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh r??i B??c Kinh tiê?n ha?nh chuyê?n th?m ca?p Nha? n???c t??i n???c C??ng ho?a I-ta-li-a, C?ng qu??c M?-na-c? va? n???c C??ng ho?a Pha?p

   Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nhâ?n l??i m??i cu?a Tô?ng thô?ng n???c Cô?ng ho?a I-ta-li-a Ma?

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>