<menuitem id="cuvsu"></menuitem>
<meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
 • <tt id="cuvsu"></tt>

  1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
   <tt id="cuvsu"></tt>

  2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
  3. Pho? Thu? t???ng Trung Qu??c Ha?n Chi?nh tham d?? Diê?n ?a?n Ca?p cao Pha?t triê?n Trung Qu??c

   2018-03-25 17:16:15

   Theo Tân Hoa xa?: Sa?ng 25/3, Hô?i nghi? th???ng niên Diê?n ?a?n Câ?p cao Pha?t triê?n Trung Quô?c n?m 2018 khai ma?c ta?i B??c Kinh. U?y viên Th???ng vu? Bô? Chi?nh tri?, Pho? Thu? t???ng Trung Quô?c Ha?n Chi?nh tham d?? va? pha?t biê?u ta?i Lê? khai ma?c.

   Pho? Thu? t???ng Ha?n Chi?nh cho biê?t, trong th??i ?a?i m??i, ???c tr?ng ro? ne?t nhâ?t vê? pha?t triê?n kinh tê? cu?a Trung Quô?c la? t?? giai ?oa?n t?ng tr???ng cao tô?c chuyê?n sang giai ?oa?n t?ng tr???ng châ?t l???ng cao. S?? nhâ?n th??c vê? pha?t triê?n kinh tê? chuyê?n sang giai ?oa?n t?ng tr???ng châ?t l???ng cao la? mô?t chiê?c "chi?a kho?a" hiê?u biê?t kinh tê? Trung Quô?c. N??m b??t chiê?c "chi?a kho?a" na?y, Trung Quô?c se? xây d??ng t? duy va? chi?nh sa?ch pha?t triê?n tô?t h?n; ca?c chu? thê? tham gia thi? tr???ng se? n??m b??t c? hô?i tô?t h?n, th??c hiê?n pha?t triê?n l??n ma?nh; ca?c n???c trên thê? gi??i se? ngô?i lên "xe tô?c ha?nh" do s?? pha?t triê?n cu?a Trung Quô?c mang la?i, th??c hiê?n hiê?p th??ng bi?nh ???ng, cu?ng co? l??i, cu?ng th??ng va? cu?ng pha?t triê?n v??i Trung Quô?c.

   Pho? Thu? t???ng Ha?n Chi?nh cho biê?t, Trung Quô?c co? triê?n vo?ng pha?t triê?n sa?ng su?a, Trung Quô?c tra?n ?â?y lo?ng tin ?ô?i v??i s?? pha?t triê?n kinh tê? châ?t l???ng cao.

   Diê?n ?a?n Câ?p cao Pha?t triê?n Trung Quô?c lâ?n na?y la? do Trung tâm Nghiên c??u Pha?t triê?n Quô?c vu? viê?n Trung Quô?c tô? ch??c, chu? ?ê? la? "Trung Quô?c trong th??i ?a?i m??i".

   Tin t?c m?i nh?t

   Nha? ?n tr???ng ?a?i ho?c Van Nam ??a ra mo?n ?n la?m t?? hoa h??ng ra?t ????c hoan nghênh
   2019/04/24 18:09:44April 25 2019 07:28:21

   Nha? ?n tr???ng ?a?i ho?c Van Nam ??a ra mo?n ?n la?m t?? hoa h??ng ra?t ????c hoan nghênh

   M??i ?ay, ga?n 3 nghi?n me?t vu?ng hoa h??ng la?m ??? ?n cu?a khu Tri?nh C??ng trong khu?n viên tr???ng ?a?i ho?c Van Nam ?ang n?? r??, ?a? thu hu?t ??ng ?a?o tha?y va? tro? ?ê?n ?ay th???ng th??c va? chu?p a?nh.

   Nhiê?u loa?i ta?u chiê?n ra m??t trong lê? duyê?t binh trên biê?n ky? niê?m 70 n?m nga?y tha?nh la?p Ha?i quan Nhan dan Trung Qu??c
   2019/04/24 17:49:58April 25 2019 07:28:21

   Nhiê?u loa?i ta?u chiê?n ra m??t trong lê? duyê?t binh trên biê?n ky? niê?m 70 n?m nga?y tha?nh la?p Ha?i quan Nhan dan Trung Qu??c

   Hoa?t ?ô?ng duyê?t binh trên biê?n nhân di?p ky? niê?m 70 n?m nga?y tha?nh lâ?

   Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i ?a?m v??i T??ng th??ng Chi-lê Pi-nê-ra
   2019/04/24 17:45:59April 25 2019 07:28:21

   Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh h??i ?a?m v??i T??ng th??ng Chi-lê Pi-nê-ra

   Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh chi? ro?, Chi-lê la? ???i ta?c h??p ta?c quan tro?ng cu?ng xay d??ng “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng”, quan hê? Trung Qu??c – Chi-lê lau nay ...

   Th?i s?:
   Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
   Nghe:
   Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
   ?nh:
   Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
   Kinh t? X? h?i:
   ??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
   V?n hoá du l?ch:
   V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
   D??ng sinh:
   C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
   V??n Hán ng?:
   Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
   Th?i th??ng:
   Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
   湖北十一选五体彩
   <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
   <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
  4. <tt id="cuvsu"></tt>

   1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
    <tt id="cuvsu"></tt>

   2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>
   3. <menuitem id="cuvsu"></menuitem>
    <meter id="cuvsu"><object id="cuvsu"><source id="cuvsu"></source></object></meter><label id="cuvsu"><button id="cuvsu"></button></label>
   4. <tt id="cuvsu"></tt>

    1. <small id="cuvsu"><delect id="cuvsu"></delect></small>
     <tt id="cuvsu"></tt>

    2. <mark id="cuvsu"><pre id="cuvsu"></pre></mark>